CTMTC

Proces výroby recyklované PSV výrobní linky pro 3D duté vlákno

V přádelně,vločky láhve se taví v extruderech a spřádají se do koudelí.

Tavenina vycházející z homogenizátoru jde do zvlákňovacího paprsku, ve kterém speciálně navržený distribuční potrubní systém zaručuje stejnou dobu prodlevy, aby tavenina dosáhla každé zvlákňovací polohy.

Po průchodu rozvodným potrubím, čepovými ventily a dávkovacím čerpadlem proudí tavenina rovnoměrně do odstředivek.

Uvnitř odstředivého bloku je filtrační síto a filtrační písek, které odstraňují nečistoty z taveniny.Tavenina se po vytlačení z mikrootvorů zvlákňovací trysky stává malým proudem.

Systém potrubí taveniny a zvlákňovací paprsek jsou ohřívány parou HTM ze systému HTM.Speciálně navržený systém distribuce páry zajišťuje rovnoměrnou teplotu na každé zvlákňovací trysce.

V ochlazovací komoře se proud taveniny ochladí a ztuhne rovnoměrným chladným vzduchem.Po průchodu systémem dokončování břitu je koudel přenášena do navíjecího panelu přes spřádací buňku.